1.WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM oraz WNIOSEK LEKARSKI O SKIEROWANIE NA TURNUS REHABILITACYJNY.

2.WNIOSEK O PRZYZNANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DOFINANSOWANIA DO ZAKUPU SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO oraz ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA.

PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM DO ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I śRODKI POMOCNICZE.

Zasady Ogólne

Bariery w komunikacji

Likwidacja barier architektonicznych i technicznych.

Karta-opiekuna 2017

Karta-uczestnika 2017